Система дистанційного навчання «KSU Online» створена на базі інформаційного середовища Moodle, що адаптоване для мережевого навчання та має значні дидактичні можливості для створення інноваційних засобів.

Цілеспрямоване використання розроблених курсів має такі переваги:

  • інтенсивність навчальногопроцесу;
  • структурованість навчально-методичних комплексів дисциплін для забезпечення ефективного самостійного опрацювання студентами;
  • формування у майбутніх фахівців більш високого рівня професійної ІТ компетентності;
  • покращення якості контролю за рахунок нових можливостей та видів контролю;
  • суттєва економія часу викладача за рахунок багатократного застосування розроблених інструментіві автоматичної перевірки та ін.
Остання зміна: Thursday 30 January 2014 9:03 PM