Питання для підсумкового контролю знань

Політекономія 5 кредитів.

 1. Визначення предмета «політична економія».
 2. Функції політичної економії.
 3. Основні етапи розвитку політичної економії.
 4. Метод політичної економії і його складові.
 5. Загальні особливості економічних категорій, їх система.
 6. Види і система економічних законів.
 7. Виробництво: сутність, структура.
 8. Основні фактори виробництва.
 9. Економічна система: сутність, елементи і критерії.
 10. Взаємозв’язок економічного устрою, економічної системи і соціально-економічного середовища.
 11. Відносини власності: сутність, типи і форми.
 12. Характеристика провідних типів та видів власності.
 13. Спосіб виробництва і суспільно-економічна формація.
 14. Закономірності розвитку економічних систем.
 15. Економічні потреби: суть і класифікація.
 16. Економічний закон зростання потреб.
 17. Корисність продукту. Закон спадної граничної корисності.
 18. Сутність і структура економічних інтересів.
 19.  Сутність, зміст і риси натурального виробництва.
 20. Товарне виробництво: зміст, риси, умови та причини виникнення.
 21. Спільні риси та відмінності простого й капіталістичного виробництва.
 22. Товар і його властивості.
 23.  Вартість, величина вартості і ціна.
 24. Характерні риси праці товаровиробників.
 25. Гроші: суттєві риси, функції. Види грошей.
 26. Еволюція грошей та їх форми.
 27. Грошовий обіг та його закони.
 28. Інфляція: суть, причини, види.
 29. Види інфляції.
 30. Капітал як економічна категорія.
 31. Специфіка товару «робоча сила» і його властивості.
 32. Сутність «наймана праця». Головні риси найманої праці.
 33. Структура функціонуючого капіталу.
 34. Прибуток: суть, норма, маса, фактори впливу.
 35. Форми прибутку.
 36. Ринок, його суть і функції.
 37. Попит, фактори впливу. Закон попиту.
 38. Пропозиція, фактори впливу. Закон пропозиції.
 39. Механізм ринкового ціноутворення.
 40. Ціна: сутність, функції, загальна структура.
 41. Інфраструктура ринку: елементи і функції.
 42. Домогосподарство: сутність, критерії, функції, місце в економічній системі суспільства.
 43. Підприємство як суб’єкт і первинна ланка суспільного виробництва.
 44. Класифікація підприємств за різними критеріями.
 45. Правові форми ділових підприємств.
 46. Акціонерне товариство (корпорація) і його основні риси. Види акціонерних товариств.
 47. Структура і функції акціонерного капіталу.
 48. Сутність підприємництва та його роль у ринковій економіці.
 49. Особливості функціонування промислового капіталу.
 50.  Основний і оборотний капітал. Фізичне і моральне зношування основного капіталу.
 51. Сутність, джерела, функції та особливості позичкового капіталу.
 52. Підприємницький дохід і позичковий відсоток. Норма позичкового відсотка.
 53. Сутність, особливості і функції кредиту як форми руху позичкового капіталу.
 54. Основні форми кредиту.
 55. Банки: сутність, функції. Банківський прибуток.
 56. Особливості функціонування капіталу  в сільському господарстві.
 57.  Форми господарювання в сільському господарстві.
 58. Механізм ціноутворення в сільському господарстві.
 59. Капіталістична земельна рента: сутність, відмінність ренти при рабовласницькому ладі та феодалізмі.
 60. Механізм утворення диференційної ренти.
 61. Механізм утворення абсолютної ренти.
 62. Сутність та структура АПК.
 63. Суспільне відтворення: суть, основні риси.
 64. Суспільний продукт, його основні форми.
 65. Система ринкових макропоказників.
 66. Методи вимірювання ВНП.
 67. Національний дохід і його розподіл.
 68. Командно-адміністративна економічна система: сутність, риси, недоліки.
 69. Сутність і ознаки змішаної економіки.
 70. Типологізація і порівняння економічних систем.
 71. Особливості перехідної економіки України.
Остання зміна: Wednesday 2 July 2014 11:49 AM