Суботня школа 2015-2016

№ теми

Викладач

Дата

Тема

1

Кобець В.М.

17.10

Обчислення. Арифметичні задачі. Трикутник. Прямокутний трикутник. Рівнобедренний трикутник.

Алгоритми розв’язання економічних задач

2

Черненко І.Є.

31.10

Відсотки; Цілі вирази; Дробово-раціональні вирази. Чотирикутники

Поняття алгоритмів. Блок-схеми.

3

Алфьоров Є.А.

14.11

Ірраціональні вирази, Показникові та логарифмічні вирази. Многокутники

Лінійні алгоритми

4

Блинов І.О.

28.11

Тригонометричні вирази. Коло, круг та їх елементи

Алгоритми розгалуження

5

Вейцбліт О.Й.

12.12

Цілі рівняння. Цілі нерівності. Аксіоми стереометрії. Прямі на площині та просторі.

Алгоритми і методи оптимізації

6

Кльонов Д.М.

26.12

Раціональні рівняння. Раціональні нерівності. Призма.

Циклічні алгоритми

7

Валько Н.В.

16.01

Ірраціональні рівняння. Ірраціональні нерівності. Піраміда.

Оператори розгалуження

8

Осипова Н.В.

30.01

Показникові рівняння. Показникові нерівності. Циліндр

Написання лінійних програм.

9

Тарасіч Ю.Г.

13.02

Логарифмічні рівняння. Логарифмічні нерівності. Конус

Цикли: Понятття та види циклів

10

Кушнір Н.О.

27.02

Тригонометричні рівняння, тригонометричні нерівності. Куля

Функції

11

Лякутін В.В.

12.03

Системи рівнянь. Арифметична та геометрична прогресії. Координати

Масиви. Cписки. Кортежі

12

Андрюк О.С.

26.03

Елементарні функції та їхні властивості. Побудова графіків функцій методом геометричних перетворень. Вектори

Дослідження операцій

13

Полторацький М.Ю.

09.04

Похідна функції, її геометричний і механічний зміст. Застосування похідної для дослідження функцій. Перетворення фігур

Програмування на Python

14

Шишко Л.С.

23.04

Первісна, інтеграл. Найпростіші геометричні фігури на площині

Програмування на Python

15

Азадова Е.В.

14.05

Елементи комбінаторики. Початки теорії ймовірностей та елементи статистики

Тестування програмного забезпечення

16

Ірина Третьякова, представник компанії DataArt

28.05

Відзначення найліпших учасників суботньої школи ІТ-компанією DataArt

 

Остання зміна: середа, 28 жовтень 2015, 15:03