Теми і опис курсу

ОПИС КУРСУ

Цільова аудиторія: професорсько-викладацький склад

Мета курсу: сформувати навички користування хмарними технологіями та он-лайновими освітніми ресурсами, а також просування себе, як науковця, в он-лайновому інформаційному просторі.

Тривалість курсу: 3 місяці.

Курс розрахований на освітян (викладачів та вчителів), які знаходяться в постійном професійному розвитку та зацікавлені у інноваціях в сфері освіти на вдосконаленні власних професійних вмінь. За час курсу слухачі навчаться самостійно створювати, редагувати, працювати з новими ресурсами дистанційного навчання та впроваджувати їх у свою роботу викладача. Курс познайомить слухачів з сучасними напрямами розвитку ІКТ освіти, он-лайновими засобами комунікації, можливостями хмарних інформаційних технологій у сфері освіти.

Мета курсу:

 • Розуміння сучасних трендів (напрямів) у освіті
 • Формування навичок у адмініструванні освітнього процесу з використанням он-лайн ресурсів
 • Сформувати навички командної роботи з документами та загалом використання хмарних ресурсів
 • Ознайомити з можливостями використання соціальних мереж у освітньому процесі
 • Розуміння принципу побудови дистанційного курсу
 • Сформувати вміння ефективно викорстовувати он-лайн ресурси для побудови власного дистанційного курсу
 • Спонукати до творчої (креативної) побудови дистанційного курсу з використанням різних он-лайн ресурсів
 • Використання комп’ютерних технологій як інструменту для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації (Джерело: Партнерство задля розвиту навичок 21 століття www.21stcenturyskills.org)

Слухачі курсу будуть вміти:

 • Будувати власний дистанційний курс
 • Створювати власний сайт і вести блог
 • Використовувати он-лайн ресурси для креативного оформлення власного курсу
 • Володіти інструментами створення хмар слів, опитувань, тестів, лінійок часу, інтерактивного відео
 • Створювати, редагувати і компонувати відео-матеріал і розміщувати його на всланих сторінках
 • Використовувати можливості соціальних мереж у професійній діяльності
 • Володіти методами та прийомами отримання наукової інформації та просування власної наукової діяльності
 • Використовувати календар, лінійки часу для планування та реалізації наукової та викладацької діяльності

Тематичний план

1.       Дистанційне навчання як елемент освітнього середовища сучасного університету.

2.       Засоби Web 2.0 для створення контенту дистанційного курсу.

3.       Система управління контентом Moodle

 •  Створення курсу на Moodle

4.       Інформатизація науково-дослідної діяльності викладача.

 • Наукометричні бази.
 • Грантова діяльність.

5.       Сервіси Google у навчальному процесі.

 • Робота зі спільними документами
 • Створення сайту
 • Створення блогу
 • Карти Google
 • Опитування Google
 • YouTube, підписка на канал, скачати відео, опублікувати відео, створити власний канал

6.       Англійська мова

Last modified: Friday, 22 September 2017, 5:27 PM