1. Повні відеозаписи уроків математики в початковій школі

1. Методична система навчання математики учнів початкових класів:

1. Методика актуалізації й систематизації математичних уявлень першокласників, одержаних у передшкільний період.

2. Методика навчання нумерації та арифметичних дій над числами в курсі початкової математики:

3. Методика навчання величин та їх вимірювання:

4. Методика навчання математичних виразів, рівнянь та нерівностей:

5. Методика навчання розв’язування сюжетних задач:

6. Методика навчання просторових відношень і геометричних фігур:

Остання зміна: Tuesday 6 August 2019 2:05 PM