Курс призначений для учнів 11 класу 12-річної школи. На вивчення курсу відведено 12 годин