3. Питання «Коротка відповідь»передбачає написання студентом слова або короткої фрази при відповіді на питання. 

Приклад створення питання з короткою відповіддю:


Якщо вибрано «Чутливість відповіді до регістру», то відповіді «Українською» і «українськом» будуть відрізнятися. Відповіді порівнюються побуквенно


При цьому є можливість вказати кілька варіантів правильних відповідей, причому кожен з різною оцінкою. 

Якщо тест передбачає проходження не один раз то за кожну спробу можна виставити Штрафні бали у відсотках від балів за правильну відповідьНатискаємо Зберегти зміни
У Банку питань у вибраній категорії з'являеться створене питання

Натиснувши
Редагувати можемо виконати наступні дії

Натиснемо Попередній перегляд побачимо як буде виглядати питання для студента

Вірна - зеленою галочкою