Факультети:

-Бізнесу і права

-Біології, географії та екології

Геоморфологія

Загальна геологія

-Комп'ютерних наук, физик и та математики

Інформатика (ФЕМ)

Економіка

Методи комп’ютерної обробки соціологічної інформації

Електронний маркетинг та аналіз ринку

Історія фізики

Загальна фізика. Електрика і магнетизм

Фізика (Вибрані розділи)

-Культури і мистецтв

-Медичний

-Педагогічний

Сучасний ІКТ інструментарій в професійній діяльності

Методика навчання інформатики 2

Веб-мультимедіа енциклопедія «Історія педагогіки»

Веб-мультимедіа енциклопедія «Історія дошкільної педагогіки»

Веб-мультимедіа енциклопедія «Дари Фрідріха Фребеля»

Веб-мультимедіа енциклопедія з дисциплін природничого циклу

Методика навчання освітньої галузі «Природознавство»

Основи природознавства з методикою

Математика

-Психології, історії та соціології

Сучасні теорії соціальної роботи

Кваліметрія в соціальній роботі

Історія соціального виховання та соціальної роботи

-Української й іноземної філології та журналістики

Академічна доброчесність

Методика роботи з науковим текстом

Гендерна лінгвістика

Українська мова за професійним спрямуванням

Ділова українська мова

Мовна підготовка (журналісти)

Стилістика української мови

Загальне мовознавство

Історія української літератури кінця ХІХ-початку ХХ ст. 

-Фізичного виховання та спорту

Остання зміна: Monday 18 April 2022 14:08 PM