Положення про електронні навчальні курси

Приклад рапорт та витяг з протоколу


Факультети:

-Бізнесу і права

Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами

Фінансування власної справи ДВВ

Кредитування і контроль

-Біології, географії та екології

Геоморфологія

Загальна геологія

Загальна гідрологія

Берегознавство та берегозахисне проєктування

Фізична географія материків та океанів

Картографія з основами топографії

Загальне землезнавство

-Комп'ютерних наук, физик и та математики

Інформатика (ФЕМ)

Економіка

Методи комп’ютерної обробки соціологічної інформації

Електронний маркетинг та аналіз ринку

Історія фізики

Загальна фізика. Електрика і магнетизм

Фізика (Вибрані розділи)

Моделювання бізнес процесів

Цифрова економіка та фінанси

Фінансова математика

Фінансова економетрика

Проєктний менеджмент

Економетрика та прогнозуваня

Економіко-математичні методи і моделі у світогосподарських процесах

Бази даних та інформаційні системи

Програмування С, С++

Схемотехніка та програмування роботів

Методи оптимізації та дослідження операцій

Методи обчислень

-Культури і мистецтв

-Медичний

Анатомія людини

Дігностика і моніторинг стану здоров’я

Методи клінічної та параклінічної діагностики

-Педагогічний

Цифровий інструментарій у професійній діяльності

Методика навчання інформатики 2

Веб-мультимедіа енциклопедія «Історія педагогіки»

Веб-мультимедіа енциклопедія «Історія дошкільної педагогіки»

Веб-мультимедіа енциклопедія «Дари Фрідріха Фребеля»

Методика навчання освітньої галузі «Природознавство»

Основи природознавства з методикою

Математика

Шкільний курс інформатики з методикою навчання в початкових класах

Медіа-технології в дошкільній освіті

Логопедія

Логопедія з практикумом

Основи дефектології

Логопедичний масаж

Альтернативна комунікація

Логопедичний супровід осіб з особливими освітніми потребами

Діяльність логопеда у закладах загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням

Ритміка та логопедичні ігри

Сенсорна інтеграція дітей з особливими освітніми потребами

Навчальна (природнича) практика

Сучасні інформаційні технології навчання

Моніторинг успішності молодших школярів засобами комп’ютерних технологій

Робота з батьками з формування інформаційного імунітету дитини

Технологія створення та проведення інтелектуально-розважальних ігор

Цифрові освітні ресурси та інструменти для організації змішаного та дистанційного навчання

Цифрові інструменти для ефективного навчання

-Психології, історії та соціології

Сучасні теорії соціальної роботи

Кваліметрія в соціальній роботі

Історія соціального виховання та соціальної роботи

Риторика

Історія соціології

Методи організації соціальних досліджень

Методологія дисертаційних досліджень і підготовка дисертаційної роботи у галузі соціальних наук

Інновації та цифровізація в соціальній роботі

-Української й іноземної філології та журналістики

Академічна доброчесність

Методика роботи з науковим текстом

Гендерна лінгвістика

Українська мова за професійним спрямуванням

Ділова українська мова

Мовна підготовка (журналісти)

Стилістика української мови

Загальне мовознавство

Історія української літератури кінця ХІХ-початку ХХ ст. 

Сучасна українська літературна мова

Історія української журналістики

Психолінгвістика

Текстознавство

Вступ до спеціальності

Соціальний аспект мовного спілкування

Урбанолінгвістичні студії

Сучасна українська література

Історія української літератури ІІ половини ХХ ст.

Методика викладання української літератури

Медіаправо

Нові медіа

Медіабезпека

Сучасна українська літературна мова

Професійна компетентність учителя-лідера

Масова позакласна робота сучасного вчителя

Індексування наукових праць

Літературна компаративістика

Сучасна українська фантастична проза

Мовний портрет міста

Еристика

Пресслужби і PR

Професійний самоаналіз та медіакрритика

Практичний курс другої іноземної мови і перекладу 1к

Практичний курс другої іноземної мови і перекладу 2к

Практикум з української мови

Мовна особистість у білінгвальному середовищі

Стратегії розвитку критичного мислення учнів

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Військова журналістика

Новітні напрями сучасної лінгвістики

Інформаційні війни

Візуалізація освітнього процесу

Гендерні студії

Практика усного та писемного мовлення

Практичний курс другої іноземної мови і перекладу

-Фізичного виховання та спорту

Туризм та спортивне орієнтування

Фізіологія людини

Управління фізичною культурою та спортом

Менеджмент спортивного клубу

Організація та методика масової фізичної культури

Спортивні споруди, тренажери та обладнання


Остання зміна: понеділок 10 червня 2024 12:15 PM