Положення про електронні навчальні курси

Приклад рапорт та витяг з протоколу


Факультети:

-Бізнесу і права

-Біології, географії та екології

Геоморфологія

Загальна геологія

Загальна гідрологія

-Комп'ютерних наук, физик и та математики

Інформатика (ФЕМ)

Економіка

Методи комп’ютерної обробки соціологічної інформації

Електронний маркетинг та аналіз ринку

Історія фізики

Загальна фізика. Електрика і магнетизм

Фізика (Вибрані розділи)

Моделювання бізнес процесів

Цифрова економіка та фінанси

Фінансова математика

Фінансова економетрика

Проєктний менеджмент

Економетрика та прогнозуваня

Економіко-математичні методи і моделі у світогосподарських процесах

-Культури і мистецтв

-Медичний

-Педагогічний

Сучасний ІКТ інструментарій в професійній діяльності

Методика навчання інформатики 2

Веб-мультимедіа енциклопедія «Історія педагогіки»

Веб-мультимедіа енциклопедія «Історія дошкільної педагогіки»

Веб-мультимедіа енциклопедія «Дари Фрідріха Фребеля»

Веб-мультимедіа енциклопедія з дисциплін природничого циклу

Методика навчання освітньої галузі «Природознавство»

Основи природознавства з методикою

Математика

Логопедія

Логопедія з практикумом

Основи дефектології

Логопедичний масаж

Альтернативна комунікація

Логопедичний супровід осіб з особливими освітніми потребами

Діяльність логопеда у закладах загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням

Ритміка та логопедичні ігри

Сенсорна інтеграція дітей з особливими освітніми потребами

-Психології, історії та соціології

Сучасні теорії соціальної роботи

Кваліметрія в соціальній роботі

Історія соціального виховання та соціальної роботи

-Української й іноземної філології та журналістики

Академічна доброчесність

Методика роботи з науковим текстом

Гендерна лінгвістика

Українська мова за професійним спрямуванням

Ділова українська мова

Мовна підготовка (журналісти)

Стилістика української мови

Загальне мовознавство

Історія української літератури кінця ХІХ-початку ХХ ст. 

Сучасна українська літературна мова

Історія української журналістики

Психолінгвістика

Текстознавство

Вступ до спеціальності

Соціальний аспект мовного спілкування

Урбанолінгвістичні студії

Сучасна українська література

Історія української літератури ІІ половини ХХ ст.

Методика викладання української літератури

Медіаправо

Нові медіа

Медіабезпека

Сучасна українська літературна мова

Професійна компетентність учителя-лідера

Масова позакласна робота сучасного вчителя

Індексування наукових праць

Літературна компаративістика

Сучасна українська фантастична проза

Мовний портрет міста

Еристика

Пресслужби і PR

Професійний самоаналіз та медіакрритика

-Фізичного виховання та спорту

Остання зміна: понеділок 21 серпня 2023 23:00 PM