Богданович М.В., Козак М.В., Король Я.А. Методика викладання математики в початкових класах: Навч. пос. — 3-є вид., перероб. ідоп.— Тернопіль: Навчальна книга—Богдан, 2006.—336 с.

Скворцова С.О. Методика навчання математики в 1-му класі: методичний посібник для вчителів перших класів та студентів за спеціальністю 6.010100 «Початкове навчання», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / С.О. Скворцова. – Одеса: Фенікс, 2011. – 240 с.

Скворцова С.О. Методика навчання математики у другому класі: Методичний посібник для вчителів других класів та студентів за спеціальністю 6.010100 «Початкове навчання», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». – Одеса: Фенікс, 2011. – 262 с.

Скворцова С.О., Мартинова Г.І. Шевченко Т.О. Математика в 3-му класі. Методичний посібник для студентів педагогічних вузів та вчителів початкових класів. – Одеса, Автограф, 2003. – 268 с.

Скворцова С.О., Мартинова Г.І. Шевченко Т.О. Математика в 4-му класі. Методичний посібник для студентів педагогічних вузів та вчителів початкових класів. – Одеса, Автограф, 2003. – 310 с.

Скворцова С.О. Методика навчання розв’язування сюжетних задач у початковій школі: Навчально-методичний посібник для студентів за спеціальністю 6.010100 «Початкове навчання». - Частина I - Методика формування в молодших школярів умінь розв’язувати задачі певних видів. - Одеса: Фенікс, 2011. - 156 с.

Скворцова С.О. Методика навчання розв’язування сюжетних задач у початковій школі: Навчально-методичний посібник для студентів за спеціальністю 6.010100 «Початкове навчання». - Частина II - Методика формування в молодших школярів умінь розв’язувати задачі певних видів. - Одеса: Фенікс, 2011. - 156 с.

Скворцова С.О. Сюжетні задачі, що містять сталу величину: 3-4 класи. — К.: Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2013. — 128 с. — (Бібліотека «Шкільного світу»). 

Скворцова С.О. Сюжетні задачі на процеси: 3-4 класи. - К.: Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2013. – 128 с. — (Бібліотека «Шкільного світу»). 

Остання зміна: вівторок 5 липня 2016 00:09 AM