Проблемні питання. 

Література.

План

1. Зміст та результати навчання теми за новою програмою (2011 рік).

2. Наочні посібники і дидактичний матеріал.

3. Порядок вивчення теми за чинними підручниками.

4. Методика навчання окремих питань теми:

Підготовча робота до введення  арифметичних дій множення та ділення.

Ознайомлення з арифметичною дією множення.

Ознайомлення з арифметичною дією ділення на вміщення.

 - Назви компонентів та результатів арифметичних дій множення та ділення.

Переставний закон множення.

Взаємозв'язок арифметичних дій множення та ділення.

Властивості множення та ділення на 1, 10; множення на нуль, нуля на число; ділення нуля на число. Неможливість ділення на нуль. Ділення рівних чисел.

Ознайомлення з арифметичною дією ділення на рівні частини.

4.1. Таблиці множення та ділення:

Методика складання та запам'ятовування таблиць множення та ділення.

Залежність добутку від зміни одного множника при сталому іншому множнику.

Залежність частки від зміни діленого або дільника.

Перевірка множення та ділення.

Рефлексія. 

Скачайте повний варіант теми тут:

Тема 9. Методика формування обчислювальних навичок табличного множення та ділення

Остання зміна: понеділок 26 грудня 2016 01:16 AM